Social Media Life 2022

De centrale spørgsmål, som undersøgelsen kaster lys over, er:

 

  • På hvilke sociale medier har man en profil
  • Hvilket socialt medie vil man nødigst undværer
  • Generelt forbrug af sociale medier – hvilke og i hvor lang tid
  • Forbrug og motivation på sociale medier (indlæg, kommentarer, video m.v.)
  • Influencers rolle på sociale medier
  • Sammenspil mellem traditionelle- og sociale medier
  • Radio og TV i samspil med sociale medier

Social Media Life har til formål at danskernes anvendelse af sociale medier. Hvad er status på danskernes sociale digitale liv? Hvor mange bruger diverse sociale medier og hvad bruges de til? Stiger tidsforbruget stadigt og på hvilke sociale medier stiger det? Er Facebook klart størst og det fortrukne sociale medie eller er der andre, der kandiderer til den position og i givet fald for hvem? Nye sociale medier kommer til – og hvem er det som bruger disse? Hvilken betydning har influencere marketing på danskernes og hvor meget tillid har danskerne til disse influencere? Social Media Life belyser disse og en lang række andre aspekter i danskernes ”sociale liv”.

 

Generelt om undersøgelserne: 

Metode: Online blandt et repræsentativt udsnit af danskere som bruger internettet. 

Dataindsamling: 3. kvartal 2022.

Målgruppe: Målgruppen er mænd/kvinder i alderen 15-75 år, bosiddende i Danmark.

Univers/sample: Universet består af respondenter, som bruger internettet. Antal interviews: min. 2.000 gennemførte online interviews i målgruppen 15-75 år.

Databehandling: Datamaterialet er vejet efter Kantar Gallups Best Practice for online-undersøgelser.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt Harpa Stefánsdóttir på harpa.stefansdottir@kantar.com