gdpr

Kantar Gallup lever af at indsamle og behandle helt almindelige borgeres svar, og derfor er korrekt og sikker håndtering af data højt prioriteret hos os.

Vi garanterer de mange tusinde danskere, som dagligt bidrager til vores arbejde med at levere beslutningsklar viden til vores kunder, at de trygt kan svare på vores spørgsmål vidende, at de forbliver anonyme overfor vores kunder - og at koblingen mellem deres identitet og deres svar kun eksisterer hos os, mens selve databehandlingen finder sted.

Vi videreformidler aldrig personidentificerbar information til vores kunder, medmindre man som deltager helt specifikt har givet lov til dette, og i databehandlingen har kun en lille udvalgt skare af medarbejdere adgang til vores svarpersoners kontaktoplysninger. Disse medarbejdere er underlagt tavshedspligt, og deres arbejdsgange gennemgås jævnligt ved både interne og eksterne revisioner med henvisning til ISO-certificeringerne 9001 og 20252.

Ved at deltage i vores undersøgelser giver du - hvis ikke andet oplyses i forbindelse med dit samtykke til deltagelse - Kantar Gallup lov til at gemme dine kontaktoplysninger og svar i op til fem år. Al data gemmes og håndteres efter retningslinjerne udstukket af den europæiske persondataforordning (GDPR). Dine svar anvendes til statistiske analyser, markedsundersøgelser, opinionsundersøgelser og segmenteringsundersøgelser.

Kantar Gallup har desuden tilsluttet sig den internationale branchestandard for markedsanalyseinstitutter ESOMAR.

 

Hvilke data indsamler Kantar Gallup?

Kantar Gallup kan i princippet spørge om alt. Medlemmer af Kantar Gallups paneler kan søge information om dataindsamling direkte fra de enkelte panelers hotline. Som deltager i en enkeltstående undersøgelse vil kontaktoplysninger og de afgivne svar udgøre den datamængde, der håndteres.

 

Anonymitet

Kantar Gallups kunder modtager kun resultaterne fra deres undersøgelser i statistisk bearbejdet form, så ingen enkeltpersoners svar kan identificeres. I enkelte tilfælde kan man som svarperson bliver spurgt, om man ønsker, at Kantar Gallup oplyser ens identitet til kunden, f.eks. i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelser, hvor begge parter kan have interesse i, at vores kunde bliver gjort bekendt med et konkret forhold. I disse tilfælde har man som svarperson altid mulighed for at fastholde sin anonymitet.

 

Sletning af personoplysninger

Kantar Gallup har helt fastlagte rutiner for anonymisering og sletning af personoplysninger på vores svarpersoner. Disse rutiner er automatiseret og er underlagt rutinekontrol.

 

Dine rettigheder som svarperson

Din deltagelse i vores undersøgelser er frivillig, uanset om det er en enkelt undersøgelse eller deltagelse i et af vores mange paneler, og du kan når som helst meddele os, at du ønsker at stoppe din deltagelse.

Ved spørgsmål af særlig personlig karakter har vi fuld forståelse for, at man kan have forbehold mod at svare, og i disse tilfælde, vil man altid have muligheden for at undlade at svare.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personidentificerbare informationer, vi har registreret i forbindelse med din deltagelse i vores undersøgelser. Dette kan du få oplyst ved at henvende dig til vores hotline for personoplysninger. Hvis vores oplysninger om dig er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante har du ret til at få disse rettet eller slettet. Ved henvendelser om personlige oplysninger vil vi kræve særskilt legitimation for at sikre os, at henvendelsen kommer fra den rette person.

 

Henvendelse vedrørende personlige oplysninger

Vores hotline for personoplysninger kan kontaktes på gdpr@kantargallup.dk.