Situational Equity

Forstå det afgørende øjeblik

For de enkelte forbrugere er tiltroen til et varemærke ikke konstant over rækker af forskellige brugssituationer. Den varierer i takt med dagene, årstiderne, forskellige lejligheder, oplevelser og med den situation forbrugeren befinder sig i.

Traditionelle varemærkestudier opfanger en gennemsnitlig måling tværs over de forskellige situationer. Situational Equity er en banebrydende indgangsvinkel, som går udover disse middelværdier for at vise de svingninger, som er med til at differentiere hver enkelt situation fra de andre og samtidigt hjælpe med at kaste lys over, hvad der forårsager disse forskelle. Evnen til at undersøge udsving i markedsandelene ned i mindste detalje er med til at afsløre uventede muligheder, som kan være med til at øge jeres markedsandel.

Vi udnytter mobil dataindsamling til at adressere disse specifikke øjeblikke af varemærkevalg for forbrugeren og til at afdække den målrettede indsats, der kræves for at øge jeres Situational Equity. Dermed kan vi hjælpe jer med at finde nye kilder til jeres fremtidige vækst.