Ny undersøgelse af danskernes mobile liv

Mobile Life 2020

Kantar Gallup sætter i Mobile Life fokus på de mobile enheders udbredelse og anvendelse og omhandler således danskernes brug af mobile enheder, apps og medier på farten.

De centrale spørgsmål, som undersøgelsen kaster lys over, er:

 

   • Penetration, ejerskab og behovsdækning af mobile enheder
   • Brugen af apps og websites på mobile enheder
   • Betalingsformer via smartphone
   • Reklamer på mobile enheder
   • Brug af smartphone i forbindelse med e-handel
   • Smartphone som betalingsmiddel
   • Det digitale fodspors betydning for brugeren på smartphone

 

Er danskerne mobile-first? Hvor meget tid bruger man på Facebook, Spotify eller Snapchat? Er de unge langt foran de ældre i brugen af smartphonen? På hvilken aktivitet bruger danskerne mest tid på smartphonen? Hvad er situationen for tablets? Hvornår på døgnet bruges hvilke app-kategorier, og hvilket device er det foretrukne til nyhedslæsning? Hvilke kilder bruges på smartphonen, når der skal søges information om f.eks. et produkt, man overvejer at købe? Mobile Life belyser disse og en lang række andre aspekter i danskernes ”mobile hverdag”.

Generelt om undersøgelsen

Metode: Online blandt et repræsentativt udsnit af danskere som bruger internettet.

Dataindsamling: Maj og juni 2020.

Målgruppe: Målgruppen er mænd/kvinder i alderen 15-75 år, bosiddende i Danmark.

Univers/sample: Universet består af respondenter, som bruger internettet. Antal interviews: 2.269 online interviews i målgruppen 15-75 år.

Databehandling: Datamaterialet er vejet efter Kantar Gallups Best Practice for online-undersøgelser.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt Pia Stork på pia.stork@kantar.com eller på 61 28 27 96