KANTAR GALLUP PRÆSENTERER LÆSERTAL FOR ØVRIGE MEDIER FOR 2022

Kantar Gallup præsenterer hermed læsertal for øvrige medier for helår 2022

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse.

Berit Puggaard

Director

23205457