Adtrack

Opnå større effekt for mindre investering

Massekommunikation er kendetegnet ved at være en meget dyr marketingdisciplin, som ofte ikke lever op til kravet om at skabe gennemslagskraft og trænge igennem støjmuren af annoncering, som alle forbrugere møder hver eneste dag.

Med GallupAdTrack kan din kampagnes kreative platform såvel som din medieplan evalueres løbende og danne input til reklame- og mediebureau, når fremtidige kampagner skal planlægges. Du vil dermed opnå en langt mere effektiv kommunikation, og kan fremadrettet opnå større effekt for mindre investering. Metoden evaluerer og monitorerer både din og konkurrenters annoncering kontinuerligt, hvilket sikrer sammenlignelige og helt aktuelle benchmarks. Det er unikt for GallupAdtrack at modellen er i stand til at skelne meget præcist mellem effekter fra din nuværende kampagneinvestering og din tidligere kampagneinvestering – og kun ved denne skelnen kan du reelt styre og optimere din kommunikation fremadrettet.

Suppleret med AdEval får du uddybende diagnosticering på kampagnens evne til at involvere målgruppen og evnen til reelt at styrke relationen mellem dem og dit brand. Desuden kan suppleres med relevante måleparametre som fx uniqueness, identifikation, relevans og troværdighed.